Время чтения: 1 minute

Управлінський облік

Є ціла система взаємозалежних процесів у компанії, що показує результативність її діяльності. Завдяки добре поставленому та автоматизованому управлінського обліку керівництво отримує безперервну та своєчасну інформацію про бізнес, що дозволяє використовувати її:

• Перш за все для оцінки діяльності та реальної прибутковості компанії;

• Для масштабування бізнесу: розвитку нових напрямків, відкритті нових філій…;

• Для прийняття рішень щодо оптимізації витрат; оптимізації процесу закупівель, продажу; управлінням прибутковістю …;

• Для створення якісної та гнучкої системи мотивації співробітників компанії;

• Для коригування стратегій розвитку за зміни важливих показників у діяльності компанії;

• Для оцінки різних ризиків та управління ними.

Для проведення якісної автоматизації обліку виділимо, на наш погляд, п’ять основних кроків, які мають бути зроблені:

1. Насамперед потрібно зрозуміти які кінцеві результати ви хочете бачити. На підставі цих результатів слід розробити форми управлінської звітності з урахуванням специфіки вашого бізнесу.

2. Розробити організаційну структуру підприємства, визначити центри ответственности;

3. Розробити систему мотивації персоналу;

4. Розробити управлінську облікову політику, в якій будуть прописані всі стандарти, за якими здійснюватиметься управлінський облік для забезпечення єдиної інформаційної бази, яка б дозволила керувати результатами діяльності.

5. Вибрати відповідну облікову систему, або визначити, які функції потрібно доопрацювати у існуючій. Далі можна переходити безпосередньо до самої автоматизації. Якщо ви дочитали статтю до кінця і зацікавлені в цьому питанні, на період карантину можемо запропонувати наступний варіант співробітництва: «Впроваджуй зараз, плати після закінчення проекту».

Наш email - [email protected]

+380739680968


Блог