Дата публикации: 2020-03-31 21:00:00 +0000 -

Поділитися у соціальних мережах:

Share on Facebook

Share on Telegram

Давайте поговоримо про важливість управлінської звітності.

Багато власників, під час ведення бізнесу, контролюють лише грошові потоки, що є великою помилкою. За такого підходу втрачається реальна картина діяльності підприємства міста і найчастіше приймаються неправильні управлінські рішення.

Є, багатьом відомі, три основні форми управлінської звітності: звіт про рух коштів (cash flow), звіт про прибутки та збитки (p&l) та баланс (balance). Кожен із цих звітів має велике значення для бізнесу.

Усім знайомий і всіма коханий - звіт про рух грошей, який показує нам, звідки прийшли гроші в компанію і куди вона їх витратила. Прихід грошей може бути від операційної діяльності (продаж товару, послуг…), інвестиційної діяльності (продаж основних засобів…) та фінансової діяльності (отримання кредитів…). Витрачаємо гроші теж за такими ж видами діяльності: операційною (закупівля товарів, матеріалів, виплата заробітної плати, оплата податків…), інвестиційною (купівля основних засобів…) та фінансовою (повернення тіла кредиту…). Коротко про структуру: залишок ДС на початок/прихід ДС/витрата ДС/залишок ДС на кінець періоду. Цей звіт дозволяє здійснюватися контролю над рухом коштів підприємства.

Наступний, напевно, багатьма не дуже улюблений звіт – звіт про прибутки та збитки, який показує реальний прибуток компанії. Багатьом власникам не зрозуміло чому у звіті про рух грошових коштів ми всі показники відображаємо з ПДВ, а у звіті про прибутки та збитки – ні (або навіть якщо і відображаємо, то все одно робимо коригування сум на даний податок), багато хто не хоче навіть приймати поняття «амортизація», незрозуміло чому постачальникам сплатили одну суму, а витрати по собівартості поставили зовсім іншу… Для цього звіту доходи порівнюються із витратами, які було понесено у процесі отримання цих доходів. Коротко структуру можна так: виручка/витрати/оподатковуваний прибуток/податок з прибутку/чистий прибуток. Цей звіт дозволяє контролювати реальні доходи, витрати та прибутковість компанії.

І третій звіт – це баланс, який генерує активи компанії та її капіталу, за рахунок якого було створено ці активи. Коротко про структуру: активи = пасиви. Баланс свідчить про звітну дату (місяць, квартал, рік) в активах - скільки в компанії основних засобів, скільки матеріальних запасів (товарів), залишки коштів, дебіторську заборгованість…, у пасивах – власний капітал, позикові кошти, кредиторську заборгованість… Він дозволяє тримати під контролем всі перелічені вище статті. Всі три форми звітності взаємопов’язані між собою. Для компанії дуже важливо вести всі ці управлінські звіти, тому що у комплексі вони показують реальну картину бізнесу. На підставі цих звітів розраховують різні фінансові коефіцієнти, аналізують діяльність компанії, контролюють зміни показників і своєчасно приймають стратегічні рішення.

https://www.facebook.com/mfin.services/posts/122452402703144?tn=K-R