Комплексні рішення для малого та середнього бізнесу у сфері бухгалтерського обліку, управлінського фінансового обліку та автоматизації

Наші сильні сторони

 • Професійна команда з досвідом роботи понад 10 років у сфері бухгалтерії, фінансів та автоматизації обліку;
 • Ми можемо надавати комплекс послуг (за бажанням клієнта): головний бухгалтер + фінансовий директор;
 • Оцінка нашої роботи полягає в нашій ефективності та досягненні поставлених цілей;
 • Виконання роботи «точно вчасно»;
 • Повнота і достовірність інформації про ваш бізнес;
 • Розробка стратегічних фінансових цілей з урахуванням бачення власника чи потенціалу бізнесу;
 • При співробітництві обов’язкове підписання договору на послуги та договору про не розголошення конфіденційної інформації.

Наші гарантії

Наша компанія гарантує Вам:

 • Системний підхід до обліку:
 • цілісність, яка дасть змогу розглядати ваш бізнес як єдину систему у сфері бухгалтерського та управлінського обліку;
 • Структуризацію всіх процесів у бухгалтерському та управлінському обліку;
 • Чесність та відкритість у бізнес відносинах. Ми підтримуємо чесність у роботі та відкриті взаємини, тому що нам дуже дорога наша ділова репутація!
 • Конфіденційність інформації. Наша команда з відповідальністю підходить до конфіденційності вашого бізнесу.
 • Професійне та якісне виконання своїх зобов’язань. Наша команда проводить постійний моніторинг змін у законодавстві, підвищує свої професійні знання.

Ми лідери у:

 • Автоматизації бухгалтерського, податкового та управлінського обліку з нуля:
 • Допомога у виборі програмного продукту;
 • Розробка технічних завдань для програміста;
 • Розробка правил щодо відображення операцій у бухгалтерському та управлінському обліку;
 • Автоматизація вже існуючого бізнесу:
 • Доопрацювання необхідних функцій;
 • Автоматизація управлінських форм звітності;
 • Використання дашбордів.

Наша команда може розробити для вашого бізнесу:

 • Фінансова модель, яка допоможе оцінити ефективність вкладень у проект.
 • Управлінську облікову політику, яка відображатиме єдину методику з принципами та стандартами обліку в компанії.
 • Форми управлінської звітності із особливостями вашого бізнесу. Основні три форми фінансової управлінської звітності:
 • Звіт про рух коштів (Cash Flow). Цей звіт показує джерела надходження грошових коштів та куди вони були витрачені. Також цей звіт дає можливість аналізувати чи може компанія платити за рахунками; чи може самостійно забезпечити інвестиційні потреби за рахунок внутрішніх джерел та ін.
 • Звіт про прибутки та збитки (P&L). Цей звіт показує реальний прибуток/збиток компанії. Його використовують із аналізу показників рентабельності; аналізу доходів та витрат компанії та ін.
 • Баланс (Balance). Цей звіт показує фінансовий стан підприємства на певну дату. Він показує в грошах структуру активів підприємства та джерела їх походження. Звіт дає інформацію про ліквідність підприємства, оборотність активів, величину власного та позикового капіталу та ін.

Надаємо послуги з:

 • Оцінка податкових ризиків. Проведемо аудит господарську діяльність щодо правомірності проведених господарських операцій та оцінимо ризики з них.
 • Оптимізація податків. Проведемо аналіз існуючої моделі бізнесу та дамо рекомендації щодо зниження податкового навантаження.
 • Планування діяльності – складаємо короткострокові та довгострокові бюджети.
 • Проводимо план факторного аналізу відхилень, з’ясовуємо причини їх виникнення.
 • Проводимо аналіз господарську діяльність підприємства за формами управлінської звітності, надаємо у ньому звіт керівнику підприємства;
 • Даємо рекомендації щодо скорочення витрат та оптимізації бізнес-процесів.

Блог

Читати блог