Оплата після. Відповідаємо за якість та швидкість.

Надаємо консультації по:

- Бухгалтерський облік;

- Податкового обліку;

- Фінансового управління обліку;

- Автоматизації бухгалтерського та управлінського обліку в облікових системах;

Вартість консультацій:

- Усні консультації – від 250 грн.

- Письмові консультації – від 500 грн.

*Вартість консультації залежить від категорії та характеру консультації. Остаточна ціна консультації надається після подання запитом клієнта.

Ведення фізичних осіб підприємців бухгалтерський та податковий облік від 2000 грн.

У ціну включено:

- Ведення первинної документації;

- Ведення книги доходів та витрат;

- Подання звітності до податкових органів;

- Контроль оплати (або оплата) податків до бюджету

Ведення юридичних осіб бухгалтерський та податковий облік від 5000 грн.

У ціну включено:

- Ведення первинної документації;

- Нарахування заробітної плати;

- Реєстрація податкових накладних;

- Подання всіх видів звітності до податкових органів та статистики;

- Контроль сплат податків та розрахунків з контрагентами;

- Закриття періодів.

Послуги з фінансового управлінського обліку - за домовленістю

- Розробка фінансової моделі для бізнесу;

- Розробка управлінської облікової політики;

- Розробка системи мотивації для співробітників;

- Розробка управлінської фінансової звітності з урахуванням специфіки Вашого бізнесу (звіт про рух коштів; звіт доходів та витрат; баланс);

- Аналіз господарську діяльність підприємства;

- Податкове планування;

- Планування діяльності (бюджети короткострокові та довгострокові);

- Повний супровід Вашої компанії

Перечень предоставляемых услуг для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Ціна для единоналожников, грн Ціна для общей системы налогообложения, грн.
БАЗОВЫЙ ПАКЕТ ДО 20 ОПЕРАЦИЙ В МЕСЯЦ    
Складской учет Расчеты с поставщиками, сверки взаиморасчетов Расчеты с покупателями, сверки взаиморасчетов Банковские операции Кассовые операции Отчет по единому налогу/отчет по прибыли, финотчетность Консультації 2000 грн. 3000 грн.
     
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ    
НАЕМНЫЕ СОТРУДНИКИ    
Кадровый учет 750 750
Ведение табеля рабочего времени (до 3-х сотрудников) (до 3-х сотрудников)
Начисление заработной платы сотрудников и расчет зарплатных налогов    
Оплата налогов и сопровождение операций по выплате заработной платы сотрудникам или подготовка платежных поручений (по согласованию с клиентом) 200 200
Подача отчетности: (каждый последующий сотрудник) (каждый последующий сотрудник)
- уведомление о приеме на работу    
- отчет по ЕСВ (по сотрудникам)    
- 1-ДФ    
     
АКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ    
Помощь при внесении подакцизных товаров в учетных системах 1 000 1 000
Подготовка и подача отчетности:    
- декларация по акцизному налогу    
- контроль оплаты налога    
     
НДС    
Регистрация налоговых накладных 1 000 1 000
Контроль регистрации входящего НДС контрагентами    
Подача отчетности    
- декларация по НДС    
- оплата налога    
     
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
- учет валютных операций 1 000 1 000
- учет курсовых разниц    
- подготовка первичной документации    
     
РРО    
- помощь в выборе програмного обеспечения 1 000 1 000
- помощь при регистрация рро    
- помощь при внесении товаров в учетных системах    
- контроль ведения книги КУРО    
     
Ціна каждой дополнительной операции (свыше 20) 30 30
     

Ведення фізичних осіб підприємців бухгалтерський та податковий облік

від 2000 грн

Ведення юридичних осіб бухгалтерський та податковий облік

від 8000 грн

Послуги з фінансового управлінського обліку

За домовленістю