Наша команда може розробити для вашого бізнесу:

 • Фінансова модель, яка допоможе оцінити ефективність вкладень у проект.
 • Управлінську облікову політику, яка відображатиме єдину методику з принципами та стандартами обліку в компанії.
 • Форми управлінської звітності із особливостями вашого бізнесу. Основні три форми фінансової управлінської звітності:
 • Звіт про рух коштів (Cash Flow). Цей звіт показує джерела надходження грошових коштів та куди вони були витрачені. Також цей звіт дає можливість аналізувати чи може компанія платити за рахунками; чи може самостійно забезпечити інвестиційні потреби за рахунок внутрішніх джерел та ін.
 • Звіт про прибутки та збитки (P&L). Цей звіт показує реальний прибуток/збиток компанії. Його використовують із аналізу показників рентабельності; аналізу доходів та витрат компанії та ін.
 • Баланс (Balance). Цей звіт показує фінансовий стан підприємства на певну дату. Він показує в грошах структуру активів підприємства та джерела їх походження. Звіт дає інформацію про ліквідність підприємства, оборотність активів, величину власного та позикового капіталу та ін.

Надаємо послуги з:

 • Оцінка податкових ризиків. Проведемо аудит господарську діяльність щодо правомірності проведених господарських операцій та оцінимо ризики з них.
 • Оптимізація податків. Проведемо аналіз існуючої моделі бізнесу та дамо рекомендації щодо зниження податкового навантаження.
 • Планування діяльності – складаємо короткострокові та довгострокові бюджети.
 • Проводимо план факторного аналізу відхилень, з’ясовуємо причини їх виникнення.
 • Проводимо аналіз господарську діяльність підприємства за формами управлінської звітності, надаємо у ньому звіт керівнику підприємства;
 • Даємо рекомендації щодо скорочення витрат та оптимізації бізнес-процесів.